ElektroMagneetVeld Therapie

ElektroMagneetveld Therapie wetenschappelijke onderbouwde geneeswijze

Magneetveldtherapie
Er worden al jarenlang producten ontwikkeld waarmee wordt geprobeerd het magnetisch veld van het lichaam te ondersteunen, door het aardmagnetisch veld na te bootsen. De magneten die in deze producten zijn verwerkt zijn echter vaak permanente magneten, denk maar aan magneten in (auto)stoelkussens, in schoenzolen, in armbanden etc. Zij kunnen dagelijks, zonder enige nadelige bijwerking, gebruikt worden. Permanente magneten hebben echter hun beperkingen, nl. géén variatie in veldsterkte en resonantie en géén wisselende polariteit en die variatie is wel degelijk belangrijk.

Frequentie (resonantie)
De resonantie van de “magneetjes” in ons lichaam (de cellen) is niet overal gelijk. In onze botten hebben ze een totaal andere frequentie, dan in zachter weefsel, zoals in spieren en organen. Verder zijn onze organen niet de hele dag even actief, die kennen ook hun rustperiodes geregeld door de biologische klok (en organen “in ruste” moet men niet onnodig stimuleren).

Elektro Magneetveld
ElektroMagneetveld therapie is een wetenschappelijk onderbouwde geneeswijze, die zowel onze gezondheid als onze vitaliteit bevordert en ondersteunt. Om de beperkingen van de permanente magneten op te heffen zijn de wetenschappers de mogelijkheden, om elektromagneten voor dit doel in te zetten, gaan onderzoeken. Elektromagneten kennen geen permanent magnetisch veld, dit kan worden opgewekt door elektrische stroom en kan daardoor ook variëren. Bovendien is de veldsterkte instelbaar en wordt elke twee minuten de N-Z polariteit veranderd. Het systeem houdt ook rekening met de eerder genoemde biologische klok.

Uitgangspunt
Rode bloedlichaampjes zijn de transporteurs van m.n. zuurstof en voedingstoffen naar alle uithoeken van ons lichaam. Naarmate mensen ouder worden hebben de rode bloedlichaampjes de neiging aan elkaar te gaan plakken, daardoor kunnen ze steeds minder zuurstof opnemen, waardoor de stofwisseling in de cellen steeds slechter wordt. Elektromagnetische resonantie trekt als het ware de rode bloedlichaampjes weer los van elkaar. Doordat de structuur van het bloed verbetert en doordat elektromagnetische resonantie een ontspannend en licht verwijdend effect heeft op de dunnere bloedvaten wordt de doorbloeding door het lichaam sterk verbeterd.

Het zet alle lichaamscellen aan tot gezond functioneren, daardoor worden problemen met bloed, ademhaling, botten, gewrichten, spieren, spijsvertering, enzovoorts hersteld of voorkomen. Dit is al aantoonbaar (via levend bloed analyse) na één keer 8 minuten gebruik en dat werkt 6 tot 8 uur door. Problemen die al ooit zijn ontstaan, lossen zich van lieverlee op een natuurlijke manier op door de stofwisseling en celdeling (vernieuwing van de gezonde cellen). Let wel: het is een natuurlijke methode met alle kenmerken van dien. Het kan zijn dat oude pijn op een gegeven ogenblik, zonder aanleiding, terugkomt, maar dit is dan het laatste teken voor het definitieve herstel. Met het elektromagnetische resonantiesysteem loopt niemand risico! Het is medisch uitgetest en goedgekeurd.

Electrische celsimulatie
Magneetveldtherapie of electrische celsimulatie, heeft niets met magneten te maken. De magneetveldtherapie maakt wel gebruik van hoogfrequente, pulserende magneetvelden. Op deze manier wil men het ionentransport doorheen de wand van onze lichaamscellen vergemakkelijken. Deze magneetvelden zijn in dit geval dus uitsluitend van electromagnetische aard. Ze ontstaan doordat een electrische spannig wordt opgewekt in een spoel. Rond deze spoel ontstaat op zijn beurt een electromagnetisch veld. Door deze electrische stroom nu geregeld te onderbreken, ontstaan pulsen. Magneetvelden trillen op specifieke frequenties. Deze frequentiues komen overeen met die van onze lichaamscellen. Dit fenomeen noemt men, in wetenschappelijke kringen, resonantie. Het is uitgerekend deze resonantie, die ervoor zorgt dat het magneetveld het trillingsbereik van onze lichaamscellen en organen kan beïnvloeden.

Celstofwisseling

Als gevolg van de steeds maar toenemende milieuvervuiling en electrosmog, komt ons magnetisch evenwicht steeds onder grotere druk, en geraakt daardoor uiteindelijk zelfs volledig uit evenwicht. Op deze manier wordt ook de goede werking van onze celstofwisseling meer en meer bemoeilijkt. Dit resulteert in een groeiend aantal gezondheidsklachten gaande van oververmoeidheid, tot allerlei chronische aandoeningen, chronische pijnen, angst, stress en burn-out. De snel evoluerende magneetveldtherapie, kan nu perfect op al deze aandoeningen worden afgestemd. Zodanig zelfs dat deze meer en meer in de topsport wordt gebruikt.

De gezonde lichaamscellen trillen voortdurend

Onze gezonde lichaamscellen trillen, en zijn dus voortdurend in beweging. Met een vaste frequentie, nemen onze lichaamscellen zowel voedsel als zuurstof op, en stoten ze onze afvalstoffen uit. Dit proces verloopt hoofdzakelijk via ionenpompen. Deze ionenpompen bevinden zich in de wand van onze lichaamscellen. Door het bestaande spanningsverschil tussen binnen- en buitenzijde van onze celwand, ontstaat een magnetisch veld rond onze lichaamscellen. Deze celfrequentie verschilt van orgaan tot orgaan. Alle ziekteprocessen, en dus zeker ook alle processen eigen aan lichaamsveroudering kunnen, via deze magneetveldtherapie aanzienlijk worden vertraagd, en in sommige gevallen zelfs gestopt worden.

Ontstaan van een ziekte
Een gezonde lichaamscel heeft een electrische lading van minstens zeventig millivolt. Bij een lagere spanning, gaan onze lichaamscellen steeds minder voedingsstoffen en water opnemen, en zullen daardoor ook steeds minder koolstofdioxyde en andere afvalstoffen afvoeren. Zo gaan onze cellen verzuren en uiteindelijk ziek worden.

Beschadigd zenuwweefsel
Het is wetenschappelijk bewezen dat magneetveldtherapie in staat is zwaar beschadigd, of zelfs volledig vernietigd zenuwweefsel, te herstellen. Zo werd reeds de volledige regeneratie van een door ouderdomsziekte als osteoporose aangetast botweefsel, aangetoond. De behandelingsduur met deze magneetveldtherapie verschilt uiteraard van de aard en de ernst van de te behandelen aandoening.

Ziekten en topsport
Bij welke gezondheidsklachten biedt deze magneetveldtherapie nu uitkomst? Magneetveldtherapie is afdoend gebleken bij de versnelde heling van allerlei wonden en botbreuken, bij de genezing en revalidatie van allerlei heelkundige ingrepen, bij rugklachten en bij allerlei leeftijdsgebonden aandoeningen.

Zet hier je tekst neer