Rechtrichten - balans paard - Health4Horses

Rechtrichten

Rechtrichten

Health4Horses kan je helpen bij het rechtrichten van je paard. Wij doen dat middels werken met het paard aan de hand, later eventueel gevolgd door rijden of instructie bij het rijden. Een en ander ondersteund met therapeutische behandelingen en Seawalken.

Waarom rechtrichten
Om het optimale (losgelatenheid, draagkracht, schoudervrijheid, verzameling etc. etc) uit je paard te halen is het belangrijk dat je het rechtricht. Door je paard recht te richten werk je aan een stevige, symmetrische fundering die de gewrichten ontlast. Zo houd je je paard gezond. Rechtrichten is het symmetrisch maken van je paard.
Hierbij zijn in grote lijnen twee zaken belangrijk:
• het ontwikkelen van de symmetrie in de bespiering
• het ontwikkelen van gelijke kracht en coördinatie in de achterbenen

Door te werken aan het ontwikkelen van de achterbenen (individueel) wordt het paard in staat gesteld om ook horizontaal in evenwicht te komen en leert hierbij om de voorwaartse energie te verplaatsen naar opwaartse energie. Hierbij moet het paard in staat zijn om met beide achterbenen tegelijk evenveel gewicht te kunnen dragen. Voorafgaand aan het rechtrichten is het bewerkstelligen van nageeflijkheid een vereiste. Door te werken aan de symmetrie in de bespiering komt een paard verticaal in balans en wordt steeds soepeler in zijn lichaam.

Symmetrie in de bespiering
Rechtrichten wordt niet bereikt door (alleen) maar eens lekker rechtuit te rijden. Dé manier om recht te richten is middels voltes waarbij je het binnenachterbeen activeert. Deze oefeningen vergroten de balans, coördinatie en rompstabiliteit van je paard.

Natuurlijke scheefheid
De natuurlijke scheefheid zorgt ervoor dat het paard één zijde meer aanspant, waardoor er een holle kant ontstaat en het verticale evenwicht verschuift. De spierspanning in de rug is hierdoor ongelijk. Bij het (geforceerd) omlaag brengen van het hoofd geeft met name de korte, sterke, stijve lange rugspier veel weerstand. Dit voelt het paard en is uiteraard onprettig. Als reactie hierop kan het paard zijn hoofd weer omhoog brengen of een valse knik gaan aannemen om de pijn minder te voelen.

Bovendien zorgt deze ongelijke spierspanning in de rug ervoor dat het paard verticaal scheef komt t.o.v. de grond. Hierdoor moet hij zichzelf wel aanspannen, anders valt hij letterlijk om. Het aanspannen van de lange rugspier gaat altijd gepaard met het omhoog brengen van het hoofd van het paard, omdat deze spier vast zit aan de halswervels. Probeert de ruiter vervolgens het paard weer in een bepaalde houding te krijgen, dan is dit meer symptoombestrijding, dan werken aan de oorzaak van het probleem. Namelijk de natuurlijke scheefheid.

Health4Horses kan je helpen bij het rechtrichten/nageeflijk maken van je paard. Zit je paard vast of heeft het rug of andere fysieke problemen, dan kunnen we middels het werken aan de hand of rijden onder het zadel je paard/pony recht te richten, gecombineerd met therapeutische behandelingen én het Seawalken.
Een soepel en rijdbaarpaard is een feestje om te trainen zowel voor paard als ruiter.

Meer informatie of een afspraak maken?
Vraag naar de mogelijkheden wat Health4Horses voor u kan betekenen om het beste uit uw paard te halen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak klik hier (WhatsApp).