Revalidatie Peesblessure

Revalidatie peesblessure

Voorkomen van peesblessures
Zelfs het best getrainde paard kan een peesblessure oplopen. In dat geval is de oorzaak vaak vanwege een trauma van buitenaf. Echter peesblessures kunnen ook ontstaan door andere oorzaken, met name een niet optimaal management van het paard.

Correcte training
Zo helpt dagelijkse beweging en correct spiergebruik om de pezen van een paard sterk te maken. Hiernaast is het belangrijk dat het paard en goede warming-up, cooling down en gestructureerde training krijgt. Een goede stand van de hoeven is ook erg belangrijk om te zorgen dat de pezen op een juiste manier belast worden.

Preventieve behandelingen
Health4Horses kan u ondersteunen bij het voorkomen van peesblessures met specifieke behandelingen en trainingen met correct spiergebruik welke een positieve invloed op de trainingsconditie, gezondheid en welzijn van het paard hebben.

Peesblessure behandeling
Het is belangrijk voor de revalidatie en het weer volledig in kunnen zetten van het (sport)paard dat er door een veterinair een diagnose wordt gesteld. Daarna kan met Health4Horses een revalidatieschema worden opgesteld.

Een peesblessure kan ontstaan door allerhande oorzaken variërend van een slechte bodem, foutieve training (training met foutief spiergebruik), ontbrekende voedingstoffen, overbelasting, slecht zadel, slecht beslag, compensatiepatroon, te snel te veel van het paard eisen, fysieke bouw van het paard, trauma van buitenaf, etc.

De blessure
Bij een peesblessure scheuren de vezelbundels. Hierdoor ontstaat er een onderbreking of vernieling van het vezelpatroon waardoor de pees kracht verliest. Doordat pezen en spieren samenwerken hoeft een peesblessure niet door letsel van buitenaf te ontstaan. Wanneer de spieren waarmee de pees in verband staat te gespannen zijn, of nadelig beïnvloed worden door naburige spiergroepen kan er ook een peesblessure ontstaan. Als de gespannen spier permanent aan de pees trekt kan dit behalve de pees ook de slijmbeurs of het beenvlies beschadigen. Dit heeft dan wel verband met de pees, maar is geen primaire peesblessure.

De peesblessure nader bekeken

De meest voorkomende blessures zijn:
- Blessures aan de buigpees(door bijvoorbeeld het instappen van het achterbeen in het voorbeen)
- Strekpees beschadigingen(doordat het paard zijn been ergens tegenaan stoot)
- Overbelasting
- Verrekking of (gedeeltelijke) verscheuring (wanneer er (plots)te grote krachten op de pees worden uitgeoefend, zoals bijvoorbeeld bij de landing na een sprong of voortdurend trainen op een slechte bodem).
- Ook kunnen pezen verslijten wanneer ze voortdurend verkeerd worden getraind (cq het paard verkeerd wordt gereden en gaat compenseren).

Om een kapotte pees te repareren maakt het lichaam gebruik van bindweefsel (in geval van deze blessure ook wel litteken peesvezel genoemd). Dit bindweefsel is echter minder sterk en elastisch dan het oorspronkelijke peesvezel. Hierdoor is de kans op een nieuwe blessure groter. Gezonde peesvezels lopen in een rechtlijnige structuur, bindweefsel draait cirkelvormig om elkaar heen. Hierdoor is de treksterkte van een herstelde pees minder sterk dan van een gezonde pees. De wijze van revalidatie is zeer belangrijk voor het uiteindelijke, complete herstel van de pees. Bij Health4Horses is een combinatie van verschillende methodes ontwikkeld voor een maximaal resultaat.

Het herstellen/revalideren van de peesblessure
Een peesblessure bestaat uit verschillende fasen:
- Acute fase, ontstekingsfase
- Proliferatie fase
- Remodelleringsfase

Iedere fase heeft zijn eigen kenmerken, en dus zijn eigen punten waarop een behandeling kan inspelen. Hierdoor is één type behandeling niet afdoende voor het gehele herstel van de pees. Daarom gebruikt H4H een combinatie van verschillende technieken en behandelingen, waardoor zowel de herstelfase versnelt alsook de kwaliteit van het herstel. De verschillende fasen echter zijn niet duidelijk omrand. Ze vloeien in elkaar over.

Of het paard daadwerkelijk helemaal herstelt hangt van een aantal zaken af. Natuurlijk speelt de mate waarin een pees gescheurd is een grote rol. De manier van behandelen is belangrijk. Het niveau waarop het paard weer getraind moet kunnen worden is ook een factor.

Seawalken, ultrasound therapie, lasertherapie, acupunctuur, hydrotherapie en elektromagneetveld, aan de hand werken zijn allemaal therapieën die een positief effect kunnen hebben op de peesheling.

Meer informatie of een afspraak maken?
Vraag naar de mogelijkheden wat Health4Horses voor u kan betekenen om het beste uit uw paard te halen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak klik hier (WhatsApp).

Peesblessures en collaterbaalbanden