RevalidatieRugTraject

RevalidatieRugTraject

Wanneer rugklachten?
Rugklachten van een paard kunnen zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld door staakgedrag tijdens het rijden, hard in de mond zijn, zwiepen met de staart, stijf zijn, vage kreupel- en/of onregelmatigheden, gevoelig op de rug met borstelen, onrust en/of boosheid  tijdens het opzadelen.

RevalidatieRugTraject
Health4Horses werkt als revalidatiecentrum sinds 2014 succesvol met een zelfontwikkeld RevalidatieRugTraject met betrekking tot rugproblemen bij het paard. Een traject dat zeer goede resultaten oplevert. Dit traject is ondersteund en vastgelegd bij diverse gerichte onderzoeken uitgevoerd door eindexamenstudenten van de Hogeschool van Hall Larenstein en begeleid door een paardendierenarts. Metingen zoals bijvoorbeeld bewegingsanalyse zijn ondermeer  uitgevoerd door - Equine Gait Analysis - Rosmark Consultancy.

Uw paard wordt middels diverse behandel- en onbelaste trainingstechnieken optimaal gerevalideerd waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het Seawalken. Onze ervaring leert dat een paard na het RevalidatieRugTraject van 30 dagen zover is dat de voorwaarden zijn gecreëerd dat het paard op een correcte manier zijn lichaam gebruikt. In de laatste week van het traject wordt u uitgenodigd uw paard te komen longeren en rijden onder onze begeleiding. Aansluitend kan de training thuis met specifieke trainingstips weer opgepakt worden.

Wanneer RevalidatieRugTraject?
Dit traject kan naast alle bovengenoemde rugklachten en vage kreupelheden, ook ingezet worden bij paarden waarbij kissing spines is gediagnosticeerd. Samen met uw dierenarts kunnen wij het RevalidatieRugTraject vorm geven.

Meer informatie of een afspraak maken?
Vraag naar de mogelijkheden wat Health4Horses voor u kan betekenen om het beste uit uw paard te halen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak klik hier (WhatsApp).

REVALIDATIERUGTRAJECT 1 - Health4Horses - Seawalken 14
REVALIDATIERUGTRAJECT 1 - Health4Horses - Seawalken 14
Paarden revalidatie - peesblessures - Health4Horses - Seawalken